Przykładowe nieruchomości w zarządzaniu:

Okopowa 14:

Nowogrodzka 8: